redaktor naczelny
WITOLD DOROSZEWSKI

Słownik wydany w latach 1958-1968 przez Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Wydanie internetowe opracowanie Litterae