Wyszukaj w słowniku


Mottem słownika Doroszewskiego były słowa Jana Śniadeckiego "Wydoskonalenie narodowego języka pomaga do powszechnego oświecenia". Wersja internetowa czyni ten słownik powszechnie dostępnym.

Słownik języka polskiego opracowany pod kierunkiem prof. Doroszewskiego to pierwszy po wojnie nowoczesny słownik języka polskiego, jedno z najwybitniejszych dzieł polskiej leksykografii. Powstał w latach 1958–1969. Liczy 11 tomów i zawiera około 125 tys. haseł.

Obejmuje dwa wieki rozwoju polszczyzny – od połowy XVIII do połowy XX stulecia. Wszystkie podane w nim przykłady to autentyczne cytaty ze źródeł pisanych (literatury pięknej, literatury naukowej i fachowej, pism, gazet codziennych itp.) od okresu oświecenia do roku 1968. Już kiedy powstawał, był słownikiem nie tylko współczesnym, ale i historycznym.

Wydany w niewielkim nakładzie i rozprowadzany wyłącznie wśród subskrybentów był trudno dostępny nawet w sprzedaży antykwarycznej.

Wydawnictwo Naukowe PWN w latach 1996–1997 wydało jego wznowienie w wersji tradycyjnej, a w 2000 roku przedruk elektroniczny. Ale i te wydania zostały szybko wyczerpane.

Mimo upływu lat Słownik nadal budzi zainteresowanie i jest poszukiwany, nie tylko przez językoznawców.

Obecne, internetowe wydanie umożliwia korzystanie ze słownika wszystkim zainteresowanym. Nie zostały w nim poczynione żadne zmiany w stosunku do wydania książkowego. Hasła prezentowane są jako obrazy (skany) fragmentów stron papierowej wersji słownika. Hasła pochodzące z Suplementu (tom 11) zostały włączone alfabetycznie do słownika, a te, które stanowiły uzupełnienie już istniejących haseł, zostały do nich dołączone na końcu artykułu hasłowego. Errata, zamieszczona na końcu tomów wydania książkowego, wyświetla się w tym wierszu hasła, którego dotyczy i jest sygnalizowana punktorem.