Słownik Języka Polskiego pod redakcją Witolda Doroszewskiego.